Notowania

CELTIC: strona spółki
1.08.2019, 12:37

CPD Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 MAR

Zarząd CPD S.A. (dalej „Spółka”) informuje, że 30 lipca 2019 roku Spółka otrzymała od: Laxey Group Limited, Laxey Partners Limited, The Value Catalyst Fund Limited, podmiotów blisko związanych z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze w CPD S.A., powiadomienia o transakcjach na akcjach, zawartych 29 lipca 2019 roku, o którym mowa w art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR.
Treść powiadomień Spółka przekazuje w załączeniu.

Załączniki

Inne komunikaty