Notowania

GTY Akcjonariusze powyżej 5% na ZWZ w dniu 31 lipca 2019 roku

W nawiązaniu do raportu ESPI 8/2019 i kontynuacją walnego zgromadzenia z dnia 1 lipca 2019 roku w dniu 31 lipca 2019 roku, Zarząd Spółki przekazuje informacje o akcjonariuszach obecnych na ZWZ w dniu 31 lipca 2019 roku posiadających co najmniej 5% głosów.
Akcjonariusz: Vendaxa Limited Liczba akcji zarejestrowanych na ZWZ: 1 147 506 Liczba głosów z akcji zarejestrowanych na ZWZ: 1 147 506 Udział w liczbie głosów na ZWZ: 100% Udział w ogólnej liczbie głosów: 88,66%

Inne komunikaty