Notowania

ARI: strona spółki
13.08.2019, 16:47

ARI Zawarcie umowy pożyczki

Zarząd Agencji Rozwoju Innowacji S.A. "Emitent", "Spółka" informuje, iż w dniu 13 sierpnia 2019 r. została podpisana ze spółką Venture Inc S.A. z siedzibą we Wrocławiu umowa pożyczki. Przedmiotem umowy jest udzielenie Spółce pożyczki w wysokości 549 013,70 złotych. Pożyczka jest oprocentowana na zasadach rynnowych oraz zabezpieczona przewłaszczeniem na zabezpieczenie 974 udziałów w spółce Inkubator Naukowo-Technologiczny sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. Pożyczka została udzielona na okres 24 miesięcy, tj. do dnia 31 sierpnia 2021 r.

Inne komunikaty