Notowania

WDBBU: strona spółki
13.08.2019, 16:57

WDB Wstępne wyniki finansowe Emitenta za 1H2019

Zarząd spółki WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. (dalej: "Emitent"), niniejszym przekazuje wstępne wyniki finansowe Emitenta oraz wstępne skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta za pierwsze półrocze 2019 roku
Jednostkowe wstępne wyniki finansowe Emitenta: Przychody ze sprzedaży:4 356 tys zł Zysk netto: 1 962 tys. zł Skonsolidowane wstępne wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta: Przychody ze sprzedaży: 10 482 tys. zł Zysk netto: 1 249 tys. zł Emitent informuje, że pełne dane finansowe, zostaną przekazane w raporcie kwartalnym, który zostanie opublikowany zgodnie z harmonogramem w dniu 14 sierpnia 2019 r.

Inne komunikaty