Notowania

VTI Podpisanie umowy pożyczki z Agencja Rozwoju Innowacji SA

Zarząd Venture Inc S.A. "Emitent" informuje, iż w dniu 13 sierpnia 2019 r. podpisała umowę pożyczki ze spółką portfelową Agencja Rozwoju Innowacji S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("ARI SA")
Emitent zgodnie z umową udzieli ARI SA pożyczki w wysokości 549 013,70 zł, której zabezpieczeniem jest przewłaszczenie na zabezpieczenie 974 nieuprzywilejowanych udziałów w spółce Inkubator Naukowo – Techniczny spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu o wartości nominalnej 500 zł każdy. W przypadku spłaty pożyczki w terminie określonym w umowie tj. do 31 sierpnia 2021 roku, Emitent zobowiązuje się do zwrotnego przeniesienia Udziałów na ARI SA.

Inne komunikaty