Notowania

TDX Informacja o zamiarze nabycia akcji spółki w drodze przymusowego wykupu

Zarząd Techmadex S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym przez uczestników porozumienia, o którym mowa w raporcie bieżącym Spółki ESPI nr 11/2019 (w tym także Spółkę) („Uczestnicy Porozumienia”), ogłoszone zostało żądanie przymusowego wykupu akcji Spółki należących do akcjonariuszy Spółki innych, niż Uczestnicy Porozumienia („Przymusowy Wykup”).
Szczegółowe warunki Przymusowego Wykupu stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki

Inne komunikaty