Notowania

FLUID: strona spółki
14.08.2019, 9:49

FLD Informacja poufna

Zarząd FLUID S.A. z siedzibą w Sędziszowie („Spółka” lub „Emitent”) w nawiązaniu do raportów 14/2019, 15/2019 oraz 19/2019 informuje, iż w dniu 13 sierpnia 2019 roku, przy współudziale z Fluid Biowęgiel sp. z o.o., przekazał Bioelektra Group S.A. („Bioelektra”) sprawozdanie z przeprowadzonej analizy i badań pod kątem możliwej implementacji technologii Fluid S.A. w ciąg technologiczny Bioelektra. Sprawozdanie jest drugim niniejszym przedmiocie i dotyczy kontynuacji prac zrealizowanych w ramach pierwszej umowy.
Z uwagi na prowadzone negocjacje i możliwość sprzedaży przez Emitenta w kooperacji z Bioelektra technologii poza granicami kraju, mając również na względzie potencjał technologiczny i ekonomiczny rozwiązań Bioelektra, Spółka uznała iż niniejsza informacja może posiadać charakter cenotwórczy. Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Inne komunikaty