Notowania

AGROMEP: strona spółki
14.08.2019, 14:31

AGP Otrzymanie zawiadomienia o transakcji

Zarząd Spółki Agromep S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 14.08.2019 r. do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16.04.2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (MAR) od Meprozet Kościan S.A. o zbyciu akcji Spółki.
Treść otrzymanego zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki

Inne komunikaty