Notowania

FASTFIN: strona spółki
14.08.2019, 15:53

FFI Przekazanie kolejnej transzy środków na rzecz Administratora Zastawu obligacji serii M

Zarząd FAST FINANCE S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka", "Emitent"), informuje, że przekazał na rachunek bankowy Administratora Zastawu obligacji serii M ("Administrator Zastawu") kolejną transzę środków finansowych z tytułu wpływów z umowy serwisowej wierzytelności stanowiących zabezpieczenie obligacji serii M.
Emitent przekazał dotychczas na rachunek Administratora Zastawu kwotę w łącznej wysokosci 353 394,28 zł.

Inne komunikaty