Notowania

ECHO: strona spółki
14.08.2019, 15:58

ECH Umowa nabycia nieruchomości

Zarząd Echo Investment S.A. (dalej: Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 14 sierpnia 2019 r. Spółka podpisała ze spółkami MBP 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie oraz MBP 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, które wchodzą w skład grupy Immofinanz, (dalej: Sprzedający) przedwstępne umowy zakupu prawa użytkowania wieczystego gruntów oraz prawa własności budynków, stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności, położonych w Warszawie w rejonie ulic Domaniewskiej, Wołoskiej i Postępu (dalej: Nieruchomości). Łączna powierzchnia nieruchomości gruntowych, będących przedmiotem transakcji, wynosi około 50 000 mkw. Cena netto za Nieruchomości wyniesie łącznie co najmniej 208.000.000 złotych. Zawarcie umów przyrzeczonych powinno nastąpić nie później niż w roku 2020 i 2021, po spełnieniu się warunków zastrzeżonych w umowach przedwstępnych. Umowy zostały uznana za znaczące na podstawie kryterium kapitałów własnych Emitenta.

Inne komunikaty