Notowania

BPN Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Black Point S.A. na dzień 30 września 2019 r.

Zarząd BLACK POINT Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000290635, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402[1] i art. 402[2] Kodeksu spółek handlowych (dalej jako: KSH), zwołuje na dzień 30 września 2019 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które rozpocznie się o godz. 14:00 w siedzibie Kancelarii Notarialnej Tarkowski & Tarkowski Notariusze spółka partnerska z siedzibą we Wrocławiu ul. Zaolziańska 4 (na parterze budynku RODIS).
Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu NWZA przekazana zostaje w załączeniu.

Załączniki

Inne komunikaty