Notowania

UNIMA: strona spółki
5.09.2019, 12:03

U2K Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I półrocze 2019 roku

Zarząd Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna informuje o zmianie terminu przekazania do publicznej wiadomości skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2019 roku wraz ze skróconym półrocznym jednostkowym sprawozdaniem finansowym – na dzień 20 września 2019 roku.
Pierwotna data publikacji tego raportu była ustalona na dzień 16 września 2019 roku, zgodnie z informacją przekazaną raportem bieżącym nr 1/2019 z dnia 28 stycznia 2019 roku.

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2020-02-04
U2K Zawarcie znaczącej umowy
2,40
-0,83
2020-01-31
U2K Aneks do znaczącej umowy
2,36
0,00
2020-01-28
U2K Terminy publikacji raportów okresowych w 2020 roku
2,40
0,00
2019-11-20
U2K QSr 3/2019: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
2,36
-3,39
2019-09-20
U2K PSr /: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
2,36
-2,54
2019-09-18
U2K Odwołanie Członka Zarządu
2,36
0,00
2019-09-05
U2K Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I półrocze 2019 roku
2,54
-6,30
2019-08-22
U2K Aneks do znaczącej umowy
2,52
0,00
2019-08-07
U2K Zawarcie znaczącej umowy
2,42
0,00
2019-07-22
U2K Zawarcie znaczącej umowy
2,52
+0,79