Notowania

KANIA: strona spółki
9.09.2019, 23:10

KAN Informacja Zarządcy Spółki dotycząca raportów bieżących nr 44/2019, 45/2019, 46/2019, 47/2019 oraz 48/2019

Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Pszczynie („Spółka”) informują, iż raporty bieżące nr 46/2019, 47/2019 oraz 48/2019 zostały opublikowane w dniu dzisiejszym za pośrednictwem systemu ESPI z uwagi na fakt, iż wcześniej zarządca Spółki, nie miał dostępu do systemu ESPI z powodu zdarzenia uniemożliwiającego przekazanie informacji za pośrednictwem tego systemu, innego niż awaria, a dokładnie brak w Spółce osób, które mogłyby udostępnić zarządcy kody dostępowe do systemu. Z tego względu, zgodnie z obowiązującymi przepisami, raporty bieżące nr 46/2019 oraz 47/2019 zostały przekazane w trybie awaryjnym (na nośnikach CD-ROM) Komisji Nadzoru Finansowego oraz Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i Polskiej Agencji Prasowej S.A. z siedzibą w Warszawie. Stosownie do przepisów prawa raporty takie podlegają opublikowaniu po odzyskaniu dostępu do ESPI. Ww. raportom zapisanym na nośnikach CD-ROM i przekazanym w trybie awaryjnym nadano pierwotnie numery 44/2019 oraz 45/2019.
W dniach 6 oraz 7 września 2019 r., za pośrednictwem systemu ESPI, zarząd Spółki opublikował raporty bieżące, którym nadał numery 44/2019 oraz 45/2019. Raporty te zostały opublikowane wbrew postanowieniu Sądu Rejonowego Katowice – Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy z dnia 6 września 2019 r. w którym uchylono zarząd własny dłużnika i ustanowiono zarządcę w osobie Mirosława Mozdżenia jak również z naruszeniem art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2019 r. poz. 243 ze zm.), który stanowi, iż zarządca wykonuje obowiązki sprawozdawcze ciążące na dłużniku. Z uwagi na powyższe, zarządca w dniu dzisiejszym opublikował za pośrednictwem systemu ESPI raporty bieżące nr 46/2019 oraz 47/2019 (przekazane wcześniej w trybie awaryjnym, pod numerami 44/2019 oraz 45/2019), jak również raport nr 48/2019.

Inne komunikaty