Notowania

JRH Transakcje osoby mającej dostęp do informacji poufnych

Zarząd Spółki JR HOLDING S.A. z siedzibą w Krakowie informuje, że w dniu 10 września 2019 roku do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE, od Pani Aldony Kóska - osoby blisko związanej z członkiem Rady Nadzorczej Emitenta, o nabyciu akcji JR HOLDING S.A..
Treść otrzymanego zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki

Inne komunikaty