Notowania

MMS Ziszczenie się warunku istotnej umowy

Zarząd MobiMedia Solution S.A. („Emitent”) niniejszym, w nawiązaniu do raportu ESPI
11/2019, oraz w związku z zawartą w dniu 8 września 2019 r. umową ze spółką PU Group Limited Company z siedzibą w Londynie, 85 Great Portland Street, W1W7LT, numer rejestrowy 11080215 („PUG”) informuje, że w dniu 10 września 2019 r. Emitent dokonał zapłaty kwoty 500 000 zł na rzecz spółki PUG, tytułem nabycia pierwszej transzy tj. 104 akcji tejże spółki.

Inne komunikaty