Notowania

KANIA: strona spółki
13.09.2019, 11:56

KAN Powzięcie informacji o złożeniu wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego dłużnika Rubin Energy sp. z o.o.

Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Pszczynie („Spółka”) informują, że w dniu 12 września 2019 r. zarządca Spółki powziął informację o złożeniu wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego dłużnika Spółki, tj. Rubin Energy sp. z o.o. W związku z powyższym w dniu 12 września 2019 r. zarządca złożył w Sądzie Rejonowym Katowice – Wchód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy pismo, w którym poparł ww. wniosek. Zgodnie z wiedzą zarządcy, wierzytelność Spółki wobec Rubin Energy sp. z o.o. jest szacowana na poziomie 347.118.032,44 zł. Dokładne określenie kwoty ww. wierzytelności nie jest możliwe z uwagi na zabezpieczenie całości dokumentacji Spółki w wyniku działań Centralnego Biura Śledczego Policji (o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 48/2019).

Inne komunikaty