Notowania

KANIA: strona spółki
13.09.2019, 12:06

KAN Wniosek o umorzenie postępowania restrukturyzacyjnego

Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Pszczynie („Spółka”) informują, że w dniu 12 września 2019 r. zarządca został poinformowany, iż Spółka (reprezentowana przez jej zarząd) wystąpiła w dniu 12 września 2019 r. do Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach z wnioskiem o umorzenie postępowania restrukturyzacyjnego z chwilą wyboru oferty dzierżawy Cedrob S.A. lub Tarczyński S.A. Pismo obejmujące ww. informację oraz kopię wniosku złożono również do wiadomości Przewodniczącego Rady Wierzycieli.

Inne komunikaty