Notowania

LUKARDI: strona spółki
16.09.2019, 21:51

LUK Zawiadomienia w trybie art. 69 Ustawy o ofercie.

Zarząd Lukardi S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 16 września 2019 roku do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie od pana Łukasza Warzec.
Treść otrzymanego zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki

Inne komunikaty