Notowania

BMX Zawiadomienie o zmianie udziału w głosach z posiadanego pakietu akcji

Zarząd BioMaxima S.A. informuje, że otrzymał od Pana Macieja Krzyżanowskiego zawiadomienie o treści jak w załączniku.

Załączniki

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2019-11-05
BMX Informacja o uzyskaniu dofinansowania
3,62
0,00
2019-10-04
BMX Końcowe rozliczenie dotacji
3,18
+10,06
2019-10-03
BMX Zawiadomienie o zmianie udziału w głosach z posiadanego pakietu akcji
3,18
+0,63
2019-10-03
BMX Zawiadomienie od osoby zobowiązanej
4,00
-5,00
2019-10-03
BMX Zawiadomienie od osoby zobowiązanej
4,00
-5,00
2019-07-26
BMX Zawarcie umowy pożyczki z ARP S.A.
3,80
+6,32
2019-07-23
BMX Informacja o końcowym rozliczeniu dotacji
4,28
-6,54
2019-06-28
BMX Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na WZA 27 czerwca 2019 r.
4,14
-0,97
2019-06-07
BMX Zmiana porządku obrad ZWZ BioMaxima S.A. w dn. 27.06.2019
4,62
-3,90
2019-06-05
BMX Informacja o przyznanej dotacji
4,62
0,00