Notowania

KINOPOL: strona spółki
10.10.2019, 14:29

KPL Zamiar nabycia do 100% akcji spółki zależnej Stopklatka S.A. i zniesienia dematerializacji akcji

Zarząd Kino Polska TV S.A. („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 10 października 2019 r. podjął decyzję o zamiarze nabycia do 100% akcji spółki zależnej – Stopklatka S.A., w celu złożenia do Komisji Nadzoru Finansowego wniosku o wyrażenie zgody na zniesienie dematerializacji akcji i wycofania akcji Stopklatka S.A. z obrotu na rynku NewConnect.
Rada Nadzorcza Emitenta, działając zgodnie z §17 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki, w uchwale z dnia 10 października 2019 r. wyraziła zgodę na nabycie przez Emitenta akcji Stopklatka S.A. Stosowne kroki prawne Spółka zamierza podjąć w IV kwartale 2019 r.

Inne komunikaty