Notowania

PGSSOFT: strona spółki
11.10.2019, 8:31

PSW Informacja poufna

Zarząd Emitenta informuje że, w przeciwieństwie do ubiegłych lat, nie zamierza występować do Rady Nadzorczej z wnioskiem o wypłatę zaliczki na poczet dywidendy. W związku z planami akwizycyjnymi oraz programem skupu akcji Spółka będzie akumulować środki na te cele.

Inne komunikaty