Notowania

BITEVIL: strona spółki
15.10.2019, 17:42

BIT Raport miesięczny za wrzesień 2019 BIT EVIL S.A.

Zarząd spółki BITEVIL S.A. _"Spółka"_ w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 12/2019 z dnia 7 maja 2019 r. przekazuje informację o wynikach finansowych Spółki osiągniętych we wrześniu 2019 roku.
Podstawowe informacje przekazane w raporcie miesięcznym: - przychody ze sprzedaży za wrzesień 2019 wyniosły 85 152 PLN - przychody za okres styczeń́ – wrzesień wyniosły 953 602 PLN, w tym przychody krajowe 157 710 PLN oraz przychody z działalności zagranicznej 795 892 PLN, - godziny programistyczne we wrześniu 2019 r. wyniosły 1087h, - wszystkie godziny przepracowane we wrześniu 2019 r. do o fakturowania wynosiły 1068h.

Załączniki

Inne komunikaty