Notowania

T2P Informacje dotyczące Umowy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju na dofinansowanie Projektu Spółki Termo2Power S.A.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 81/2017 z 04 września 2017 r. w związku z realizacją Projektu pod tytułem "Opracowanie wysokosprawnej kompaktowej siłowni kogeneracyjnej małej mocy zasilanej biomasą (BioCHP) dla energetyki rozproszonej" Zarząd Termo2Power S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), informuje o uzyskaniu zgody Narodowego Centrum Badań i Rozwoju („NCBiR”) na wydłużenie terminu realizacji Projektu do 30 września 2020 r. Zgodnie z procedurą Spółka przekazała do podpisu „NCBiR”, aneks uwzględniający wprowadzaną zmianę. Jednocześnie w związku z realizacją Projektu Spółka informuje, iż złożyła kolejny wniosek sprawozdawczy obejmujący: rozliczenie otrzymanej transzy zaliczki, wniosek o refundację poniesionych kosztów oraz o kolejną zaliczkę o wartości 150.000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych).
Spółka będzie informowała o kolejnych istotnych etapach związanych z raportowanym zagadnieniem.

Inne komunikaty