Notowania

KST Wstępne skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej Konsorcjum Stali S.A. z siedzibą w Zawierciu za trzeci kwartał 2019 r.

Zarząd Konsorcjum Stali S.A. z siedzibą w Zawierciu (zwany dalej „Emitentem”) przekazuje informację o wstępnych, szacunkowych, skonsolidowanych danych finansowych Grupy Kapitałowej Emitenta za trzeci kwartał 2019 r. Skonsolidowany przychód ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Emitenta za trzeci kwartał 2019 r. wyniósł 450 096 tys. zł co stanowi spadek o 34 829 tys. zł w stosunku do trzeciego kwartału roku poprzedniego. Skonsolidowany zysk finansowy netto Grupy Kapitałowej Emitenta za trzeci kwartał 2019 r. wyniósł 1 950 tys. zł co stanowi spadek o 9 661 tys. zł w stosunku do trzeciego kwartału roku poprzedniego. Zdaniem Zarządu Grupa Kapitałowa Emitenta osiągnęła pozytywne wyniki finansowe pomimo niekorzystnej sytuacji rynkowej i spadku cen na wyroby hutnicze w raportowanym okresie. Zarząd informuje, że przedstawione powyżej dane finansowe mają charakter wstępny. Ostateczne dane finansowe zostaną przekazane do wiadomości publicznej zgodnie z terminami przekazywania raportów okresowych w 2019 r., o których mowa w raporcie bieżącym nr 6/2019 z dnia 31.01.2019 r.

Inne komunikaty