Notowania

LAB Informacja o przychodach ze sprzedaży netto w październiku 2019 roku

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 10/2016 z 16 maja 2016 roku, informującego o rozpoczęciu comiesięcznego raportowania wartości przychodów ze sprzedaży, Emitent przekazuje dane za październik 2019 roku.
W październiku 2019 roku Emitent odnotował jednostkowe przychody ze sprzedaży netto na poziomie 7.175 tys. zł, co stanowi wzrost o 6,5% w stosunku do października 2018 roku, kiedy to wyniosły one 6.735 tys. zł. Narastająco, w okresie styczeń-październik 2019 roku Emitent odnotował jednostkowe przychody ze sprzedaży netto na poziomie 68.559 tys. zł, co stanowi wzrost o 10,5% w stosunku do okresu styczeń-październik 2018 roku, kiedy to wyniosły one 62.045 tys. zł. W związku z przejęciem przez Emitenta w lipcu 2019 roku kontroli nad W2P Sp. z o.o., o czym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 20/2019, Emitent przekazuje do wiadomości publicznej również informację o skonsolidowanych przychodach ze sprzedaży netto, które w październiku 2019 roku wyniosły 7.289 tys. zł. Osoby reprezentujące Spółkę: • Krzysztof Fryc – Prezes Zarządu • Wiesław Niedzielski – Wiceprezes Zarządu

Inne komunikaty