Notowania

ALC Uchwała Zarządu GPW w sprawie wykluczenia z obrotu giełdowego akcji Spółki

Zarząd Alchemia S.A. (Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 8 listopada 2019 r. Spółka powzięła informację o uchwale Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW) nr 1162/2019 w sprawie wykluczenia z obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji Spółki (Uchwała).
Zgodnie z w/w Uchwałą, w związku z decyzją Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie udzielenia Spółce zezwolenia na przywrócenia akcjom Spółki formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji), Zarząd GPW postanowił wykluczyć z obrotu giełdowego akcje Spółki, oznaczone kodem "PLGRBRN00012” z dniem 13 listopada 2019 r. W wykonaniu Uchwały z obrotu giełdowego wykluczonych zostanie 173.450.000 akcji serii A tj. wszystkie akcje Spółki.

Inne komunikaty