Notowania

CPS Informacja o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki Cyfrowy Polsat S.A.

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 8 listopada 2019 r. Spółka otrzymała zawiadomienia wystosowane na podstawie art. 69 ust. 2. pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 623) od Pana Zygmunta Solorza, TiVi Foundation z siedzibą w Vaduz, Liechtenstein oraz Reddev Investments Limited z siedzibą w Limassol, Cypr.
Spółka przekazuje treść otrzymanych zawiadomień w załączeniu. 1. Zawiadomienie od Reddev Investments Limited 2. Zawiadomienie od TiVi Foundation 3. Zawiadomienie od Pana Zygmunta Solorza

Załączniki

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2019-11-15
CPS Terminy publikacji raportów okresowych oraz informacja o przekazywaniu skonsolidowanych raportów okresowych spółki Cyfrowy Polsat S.A. w roku obrotowym 2020
28,28
-1,06
2019-11-08
CPS Informacja o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki Cyfrowy Polsat S.A.
28,70
-0,14
2019-11-07
CPS QSr 3/2019: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
28,52
0,00
2019-10-30
CPS Podjęcie przez Cyfrowy Polsat S.A. wstępnych działań związanych z potencjalnym pozyskaniem finansowania w postaci dodatkowej transzy kredytu i/lub nowo emitowanych obligacji
28,28
-0,78
2019-10-25
CPS Zawarcie z Discovery Communications Europe Limited oraz TVN S.A. umowy joint-venture dotyczącej realizacji wspólnego przedsięwzięcia obejmującego powołanie spółki celowej w celu uruchomienia platformy streamingowej OTT
27,40
+0,15
2019-10-25
CPS Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej o podjęciu przez Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. decyzji o rozpoczęciu negocjacji z Discovery Communications Europe Limited dotyczących warunków wspólnego przedsięwzięcia w formule joint-venture obejmującego powołanie spółki celowej na cel uruchomienia platformy streamingowej OTT oferującej treści użytkownikom w Polsce i zagranicą
27,40
+0,15
2019-10-02
CPS Powiadomienie o transakcji na instrumentach finansowych Cyfrowego Polsatu S.A. uzyskane w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR
26,20
-1,60
2019-10-02
CPS Powiadomienie o transakcji na instrumentach finansowych Cyfrowego Polsatu S.A. uzyskane w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR
26,20
-1,60
2019-08-29
CPS PSr /: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
27,88
0,00
2019-08-06
CPS Informacja dotycząca decyzji Naczelnika Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Krakowie
29,24
0,00