Notowania

PRIME: strona spółki
8.11.2019, 17:18

PMT Informacja o zawarciu listu intencyjnego

Zarząd Prime Minerals S.A. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim („Emitent”), informuje, że w dniu dzisiejszym, tj 8 listopada 2019 roku, Spółka rozpoczęła negocjacje oraz zawarła list intencyjny (dalej jako: „LOI”), którego przedmiotem jest określenie zasad i warunków nabycia przez Emitenta lub jego podmiot zależny pakietu kontrolnego malezyjskiej spółki, która planuje rozpoczęcie działania w zakresie zbierania i przetwarzania zużytych katalizatorów samochodowych oraz płytek drukowanych (dalej jako: „Transakcja”).
Spółka od której Emitent rozważa zakup udziałów nowego podmiotu działającego w branży gospodarki odpadami z zakresie zbiórki i utylizacji odpadów na rynku azjatyckim. Zamknięcie Transakcji uzależnione będzie od przebiegu negocjacji. Celem Transakcji jest rozpoczęcie działalności polegającej na obrocie surowcami wtórnymi zawierającymi metale szlachetne oraz platynowce, w szczególności odpadami zużytych płytek elektronicznych (PCB) i zużytych katalizatorów samochodowych (SAC) na rynku malezyjskim. Niniejszy list intencyjny nie powoduje żadnych zobowiązań finansowych dla żadnej ze Stron. O podjęciu dalszych kroków zmierzających do realizacji Transakcji, Emitent będzie informował w odrębnych raportach bieżących.

Inne komunikaty