Trwa ładowanie...

Notowania

GROCLIN: strona spółki
18.11.2019, 10:29

GCN Zmiana umowy pożyczki w zakresie terminu spłaty

W nawiązaniu do raportu bieżącego numer 19/2016 z dnia 1 lipca 2016 roku dotyczącego zawarcia w dniu 30 czerwca 2016 roku Umowy pożyczki ze spółką zależną Groclin Wiring Sp. z o.o. do kwoty 20.000 tys. EUR („Umowa pożyczki”), Zarząd Groclin Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim („Spółka", „Emitent”) informuje, że w dniu 18 listopada 2019 roku Spółka podpisała aneks nr 1 do Umowy Pożyczki wydłużający termin spłaty pożyczki. Nowa data spłaty pożyczki została wyznaczona na dzień 31 grudnia 2024 roku. Pozostałe postanowienia Umowy pożyczki nie uległy zmianie.
Groclin Wiring Spółka z o.o. jest spółką zależną od Emitenta, w której Emitent posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Groclin Wiring Spółka z o.o.

Inne komunikaty