Notowania

HOTBLOK: strona spółki
28.11.2019, 16:46

CAI CARLOSON IVESTMENTS S.A. -zawiadomienie o nabyciu znacznego pakietu akcji Spółki

Zarząd Spółki CARLSON INVESTMENTS S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 28 listopada 2019 r. roku otrzymał zawiadomienie od EURASIAN INTERCONTINENTAL BACKBONE AND FIBERS LIMITED z siedzibą w Hong Kongu (dalej Akcjonariusz) przekazane na podstawie art. 69 ust.1 pkt 1 i 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w którym Akcjonariusz poinformował, że w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii M oraz po otrzymaniu w dniu 27 listopada 2019 roku odcinka zbiorowego serii M w efekcie realizacji umowy objęcia akcji serii M przeprowadzonej poza systemem obrotu nabył 94 597 akcji Spółki.
Przed rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego Spółki EURASIAN INTERCONTINENTAL BACKBONE AND FIBERS LIMITED nie posiadał akcji Spółki CARLSON INVESTMENTS S.A. Po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki EURASIAN INTERCONTINENTAL BACKBONE AND FIBERS LIMITED oraz przyjęciu odcinka zbiorowego akcji serii M w dniu 27-11-2019 r. posiada 94 597 akcji Spółki CARLSON INVESTMENTS S.A., które stanowią 6,11 kapitału i dają prawo do 94 597 głosów na walnym zgromadzeniu spółki, co stanowiło 6,11 % w głosach na walnym zgromadzeniu. Jednocześnie, zgodnie z art.69 ust.4 pkt 5 i 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z późniejszymi zmianami, EURASIAN INTERCONTINENTAL BACKBONE AND FIBERS LIMITED poinformował, że dopuszcza zwiększenie zaangażowania w Spółkę w ciągu nadchodzących 12 miesięcy.

Inne komunikaty