Notowania

KINOPOL: strona spółki
2.12.2019, 16:49

KPL Treść uchwał podjętych podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kino Polska TV S.A. w dniu 2 grudnia 2019 r.

Kino Polska TV S.A. („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości (w załączeniu do niniejszego raportu) treść uchwał podjętych podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kino Polska TV S.A. w dniu 2 grudnia 2019 r. („NWZ”) wraz z wynikami głosowania.
Spółka jednocześnie informuje, że NWZ nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, jak również nie zgłoszono do protokołu sprzeciwu w odniesieniu do żadnej z uchwał. W trakcie NWZ nie były poddane pod głosowanie uchwały, które nie zostały podjęte.

Załączniki

Inne komunikaty