Notowania

KANIA: strona spółki
3.12.2019, 10:24

KAN Podjęcie uchwały przez Radę Wierzycieli

Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Pszczynie („Spółka”) informują, iż dnia 2 grudnia 2019 r. na posiedzeniu rady wierzycieli ustanowionej w przyspieszonym postępowaniu układowym dotyczącym Spółki („Rada Wierzycieli”) z dnia 29 listopada 2019 r. kontynuowanym w dniu 2 grudnia 2019 r. Rada Wierzycieli, w odpowiedzi na wniosek dłużnika, tj. Spółki z dnia 11 września 2019 r. o umorzenie postępowania restrukturyzacyjnego (o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 53/2019) oraz w wykonaniu zobowiązania nałożonego na Radę Wierzycieli przez Sędziego-Komisarza postanowieniem z dnia 8 listopada 2019 r. (o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 84/2019), podjęła uchwałę, na mocy której zezwoliła na umorzenie przyspieszonego postępowania układowego Spółki. Uchwała wejdzie w życie z dniem jej podjęcia, o ile nie zostanie uchylona przez Sędziego-Komisarza.

Inne komunikaty