Notowania

BRASTER: strona spółki
3.12.2019, 12:29

BRA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BRASTER S.A. w dniu 2 grudnia 2019 roku.

Zarząd BRASTER S.A. (dalej: "Spółka") przekazuje poniżej wykaz akcjonariuszy, którzy posiadali co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 2 grudnia 2019 roku.
1.Grehen Sp. z o.o. posiadała 30.000 głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 9,48% udziału w głosach na NWZ oraz stanowi 0,17% ogólnej liczby głosów; 2.Jaremek Henryk posiadał 18.220 głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 5,76% udziału w głosach na NWZ oraz stanowi 0,11% ogólnej liczby głosów; 3.Pielak Grzegorz posiadał 223.077 głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 70,49% udziału w głosach na NWZ oraz stanowi 1,30% ogólnej liczby głosów; 4.Śladowski Dariusz posiadał 32.680 głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 10,33% udziału w głosach na NWZ oraz stanowi 0,19% ogólnej liczby głosów Podstawa prawna: § 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 184 poz.1539 z poz. zm.)

Inne komunikaty