Notowania

BRASTER: strona spółki
5.12.2019, 19:26

BRA Znaczne pakiety akcji – zmiana stanu posiadania.

Zarząd BRASTER S.A. (dalej: "Spółka") informuje, iż w dniu 5 grudnia 2019 r. otrzymał od European High Growth Opportunities Securitization Fund zawiadomienie przekazane w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenie instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
Zgodnie z treścią zawiadomienia European High Growth Opportunities Securitization Fund poinformował o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta poniżej 5%. Jednocześnie Zarząd Spółki w załączeniu do niniejszego raportu przekazuje otrzymane zawiadomienie w sprawie.

Załączniki

Inne komunikaty