Notowania

KANIA: strona spółki
5.12.2019, 19:52

KAN Postanowienie Sądu w sprawie umorzenia przyspieszonego postępowania układowego

Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Pszczynie („Spółka”) informują, iż zarządca ustanowiony dla Spółki w przyspieszonym postępowaniu układowym – Mirosław Mozdżeń powziął wiadomość o wydaniu w dniu 4 grudnia 2019 r. przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy postanowienia w którym Sąd postanowił umorzyć przyspieszone postępowanie układowe Spółki.

Inne komunikaty