Trwa ładowanie...

Notowania

BPN Zawarcie umów sprzedaży udziałów spółki zależnej.

Zarząd BLACK POINT S.A. (Emitent), w nawiązaniu do raportów bieżących ESPI 4/2019 z dnia 21 maja 2019 r. oraz ESPI 12/2019 z dnia 9 sierpnia 2019 r., informuje o zawarciu w dniu dzisiejszym umów sprzedaży udziałów Eco Service Sp. z o.o. (Przedsiębiorstwo) na rzecz Pana Marcina Adamskiego, Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa, oraz Pana Grzegorza Sokołowa, Członka Zarządu Przedsiębiorstwa (Nabywcy).
Przedmiotem umów sprzedaży jest łącznie 600 udziałów Przedsiębiorstwa (Udziały), tj. po 300 udziałów na rzecz każdego z Nabywców, o wartości nominalnej po 500 zł każdy, stanowiących łącznie 30% w kapitale zakładowym Przedsiębiorstwa. Łączna cena nabycia udziałów wynosi 300 tys. zł, czyli po 150 tys. zł płatnych przez każdego z Nabywców. Przeniesienie własności Udziałów na rzecz Nabywców nastąpi z dniem 9 grudnia 2019 r. Emitent uznał powyższą informację za istotną w kontekście realizacji założeń umowy inwestycyjnej, o której Emitent informował raportem ESPI 4/2019 z dnia 21 maja (Umowa Inwestycyjna), a także z uwagi na znaczący wpływ działalności Przedsiębiorstwa na biznes Emitenta oraz potencjalną istotną zmianę udziału Emitenta w kapitale Przedsiębiorstwa w przypadku realizacji dalszych założeń Umowy Inwestycyjnej.

Inne komunikaty