Notowania

TALEX: strona spółki
12.12.2019, 15:44

TLX Uzyskanie kolejnych zamówień od jednego podmiotu

Zarząd Talex S.A. informuje, że w okresie od dnia 24 października 2019 roku (publikacja raportu bieżącego nr 14/2019) do dnia publikacji niniejszego raportu, Spółka uzyskała szereg kolejnych zamówień od Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie. Łączna wartość uzyskanych zamówień wynosi netto 5,32 mln PLN. Największym z tych zamówień jest zamówienie z grudnia 2019 roku, o wartości netto 1.41 mln. PLN. Przedmiotem zamówienia jest dostawa usług informatycznych.

Inne komunikaty