Notowania

GROCLIN: strona spółki
13.12.2019, 13:03

GCN Rozwiązanie spółki zależnej Marketing Groclin spółka akcyjna spółka jawna

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 18 z dnia 24 października 2019 r. Zarząd Groclin S.A. z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim informuje, iż w dniu 7 grudnia 2019 r. nastąpiło wykreślenie z Krajowego Rejestru Sądowego spółki zależnej Marketing Groclin spółka akcyjna spółka jawna z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim („MIGA”). Rozwiązanie oraz wykreślenie MIGA z Rejestru Przedsiębiorców nastąpiło w związku z realizowanym procesem restrukturyzacji Grupy GROCLIN.

Inne komunikaty