Notowania

ELBUDOWA: strona spółki
19.12.2019, 14:09

ELB Zawarcie aneksu do umowy z ING Bank Śląski S.A.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 144/2019 z dnia 4 grudnia 2019 r. w sprawie zawarcia z ING Bankiem Śląskim S.A. [Bank] aneksu do Umowy Wieloproduktowej z dnia 25 marca 2011 r. [Umowa], Zarząd ELEKTROBUDOWA SA [„Spółka”, „Emitent”] informuje, że w dniu 19 grudnia 2019 roku do Spółki wpłynął obustronnie podpisany z Bankiem kolejny aneks do Umowy, datowany na 18 grudnia 2019 roku.
Na mocy, przedmiotowego aneksu, w odniesieniu do wartości limitu kredytowego do kwoty 25,4 mln zł [oraz odpowiednich sublimitów] wprowadzono następujące postanowienia: sublimit kredytu w rachunku bankowym w kwocie 8,9 mln zł [wykorzystany na dzień 18 grudnia 2019 r. w kwocie ok. 8,7 mln zł] został udostępniony do dnia 30 stycznia 2020 r., a termin jego spłaty ustalono do dnia 31 stycznia 2020 r. Zawarcie przedmiotowego aneksu związane jest z dostosowaniem warunków współpracy z Bankiem do aktualnie obowiązujących postanowień Umowy w sprawie finansowania [Raport bieżący nr 148/2019]. Pozostałe istotne warunki Umowy Wieloproduktowej nie uległy zmianie.

Inne komunikaty