Notowania

BBIDEV: strona spółki
20.12.2019, 21:31

BBD Rozwiązanie Funduszu Inwestycyjnego IMMOBILIA FUND Sicav Fis – spółki z grupy Emitenta.

Zarząd BBI Development S.A. (dalej: "Emitent") powziął w dniu dzisiejszym informację, że w dniu 19 grudnia 2019 roku dokonano czynności rozwiązania Funduszu Inwestycyjnego Immobilia Fund Sicav Fis (dalej: „Fundusz”) wchodzącego dotychczas w skład Grupy Kapitałowej BBI Development S.A., co skutkuje ustaniem bytu prawnego Funduszu.
Jednocześnie, z mocy prawa, podmiotem wszystkich praw i obowiązków Funduszu stał się – w drodze sukcesji uniwersalnej - Emitent, jako jedyny akcjonariusz Funduszu, w szczególności Emitent wstąpił w ogół praw i obowiązków Funduszu w spółkach celowych: Realty 3 Management sp. z o.o. Projekt Developerski 6 sp.k. oraz Centrum Praskie Koneser sp. z o.o. sp.k. Rozwiązanie Funduszu jest związane z zakończeniem fazy deweloperskiej kluczowych inwestycji, dla których sfinansowania Fundusz ten został utworzony, obecnie w szczególności projektu „Centrum Praskie KONESER”, który przeszedł do fazy operacyjnej. Przeprowadzone rozwiązanie Funduszu i przejęcie wszystkich jego praw (aktywów) oraz zobowiązań przez Emitenta pozostanie bez istotnego wpływu na skonsolidowane zobowiązania Grupy Kapitałowej Emitenta, spowoduje natomiast uproszczenie jej struktury organizacyjnej oraz redukcję kosztów operacyjnych.

Inne komunikaty