Notowania

SNT Powiadomienie o transakcjach osoby pełniącej obowiązki zarządcze

Zarząd Synektik SA („Spółka”) informuje, że w dniu 2 stycznia 2020 otrzymał od Dariusza Koreckiego pełniącego obowiązki Wiceprezesa Zarządu Spółki powiadomienie o nabyciu w obrocie sesyjnym na GPW akcji zwykłych Spółki. Kopia powiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki

Inne komunikaty