Trwa ładowanie...

Notowania

VRB wyniki kontroli Urzędu Celno-Skarbowego w spółce Versim SA

Zarząd Verbicom S.A. z siedzibą w Poznaniu (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu dzisiejszym pełnomocnikowi spółki zależnej od Emitenta, tj. Versim S.A., doręczone zostały: wynik kontroli oraz decyzja Naczelnika Wielkopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Poznaniu z dnia 19 grudnia 2019 roku do prowadzonego postępowania kontrolnego w zakresie kontroli rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowości obliczania podatku od towarów i usług za miesiące od stycznia 2014 r. do grudnia 2014 roku. Zgodnie z treścią ww. dokumentów Naczelnik Wielkopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Poznaniu potwierdził prawidłowość rozliczania podatku za miesiąc styczeń oraz miesiące maj-grudzień 2014 roku oraz określił nadwyżkę podatku należnego nad podatkiem naliczonym do zapłaty za miesiące luty - kwiecień 2014 roku tj. kwotę podatku do zapłaty w łącznej wysokości 724.652 zł plus należne odsetki od zobowiązań publiczno-prawnych.
Jednocześnie Emitent informuje, iż decyzja nie jest prawomocna i nie został nadany rygor natychmiastowej wykonalności. Spółka zależna od Emitenta zamierza odwołać się w ustawowym terminie 14 dni.Emitent wskazuje także, że przedmiotowa kwota podatku do zapłaty nie będzie miała istotnie negatywnego wpływu na działalność Grupy i nie stanowi żadnego zagrożenia dla jej funkcjonowania.

Inne komunikaty