Notowania

XTPL: strona spółki
9.01.2020, 12:38

XTP Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzaniu XTPL S.A., które odbyło się 9 stycznia 2020 roku

Zarząd XTPL S.A. („Emitent”) informuje, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta („WZA”), które odbyło się 9 stycznia 2020 roku, co najmniej 5% liczby głosów na tym zgromadzeniu posiadali następujący akcjonariusze:
1. Filip Granek Liczba głosów na WZA: 300 000 Procentowy udział w liczbie głosów na WZA: 36,19% Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 15,75% 2. Sebastian Młodziński Liczba głosów na WZA: 299 852 Procentowy udział w liczbie głosów na WZA: 36,18% Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 15,75% 3. Leonarto VC spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. (poprzednio Leonarto sp. z o.o.) Liczba głosów na WZA: 229 015 Procentowy udział w liczbie głosów na WZA: 27,63% Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 12,03%

Inne komunikaty