Notowania

XTPL: strona spółki
9.01.2020, 12:58

XTP Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

Zarząd XTPL S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 9 stycznia 2020 roku pan Sebastian Młodziński złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Emitenta ze skutkiem na koniec dnia 9 stycznia 2020 roku. Pan Sebastian Młodziński wskazał, że powodem rezygnacji są przyczyny osobiste.
Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych (…)

Inne komunikaty