Notowania

BRASTER: strona spółki
13.01.2020, 11:36

BRA Informacja o transakcjach wykonywanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze przekazana w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR.

Treść:
Zarząd BRASTER S.A. (dalej: "Spółka", „Emitent”) informuje, o otrzymaniu od Pana Dariusza Karolaka – Członka Rady Nadzorczej - zawiadomienia o transakcji nabycia akcji Spółki dokonanej w dniu 10 stycznia 2020 r. Treść ww. zawiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu.

Załączniki

Inne komunikaty