Notowania

PGSSOFT: strona spółki
13.01.2020, 13:04

PSW Wstępna informacja o przychodach osiągniętych w IV kwartale 2019 roku

Zarząd PGS SOFTWARE S.A. ("Spółka", "Emitent") z siedzibą we Wrocławiu niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację o przychodach ze sprzedaży osiągniętych w IV kwartale 2019 roku.
Zgodnie ze wstępnymi wyliczeniami przybliżona wartość przychodów ze sprzedaży w IV kwartale 2019 roku wyniosła ok. 35 175 tys. zł. co oznacza wzrost o 1,8% w stosunku do analogicznego okresu w 2018 roku. Wzrost liczony w Euro wyniósł 2,3%. W IV kwartale 2019 roku Spółka pozyskała 2 nowych klientów. W stosunku do III kwartału 2019 roku przychody Emitenta wzrosły o -7,6%. W tym samym okresie wzrost przychodów liczony w Euro wyniósł -6,1%. Zarząd spodziewa się, że na uzyskany zysk w IV kwartale 2019 roku wycena zabezpieczeń walutowych będzie miała dodatni wpływ w wysokości około 2,09 mln zł. Wyniki przychodów są zgodne z oczekiwaniami Zarządu i wcześniejszymi komunikatami. Zarząd spodziewa się, że pierwszy kwartał 2020 roku nie przyniesie większych zmian. Spodziewamy się zobaczyć wzrosty będące efektem pracy wykonanej w sprzedaży w 2019 roku począwszy od drugiego kwartału br. Zarząd Emitenta informuje, że podana powyżej wartość przychodów ma charakter szacunkowy i może ulec zmianie. Ostateczna wartość przychodów i wyniki finansowe Spółki za IV kwartał 2019 roku zostaną opublikowane w raporcie kwartalnym.

Inne komunikaty