Notowania

OPN Rejestracja przez Sąd rejestrowy połączenia spółek OPONEO.PL S.A. i OPONEO BRANDHOUSE Sp. z o.o.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 11/2019 oraz uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 24 września 2019 roku Zarząd OPONEO.PL S.A. informuje, iż powziął w dniu 14 stycznia 2020 roku informację o dokonaniu wpisu przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 13 stycznia 2020 roku, połączenia spółki OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy ze spółką OPONEO BRANDHOUSE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy.
Połączenie nastąpiło na podstawie Planu połączenia spółek z dnia 17 czerwca 2019 roku poprzez przeniesienie całego majątku spółki pod firmą OPONEO BRANDHOUSE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy na spółkę pod firmą OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Z dniem połączenia spółek, OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy jako spółka przejmująca wstąpiła we wszelkie prawa i obowiązki spółki OPONEO BRANDHOUSE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy jako spółki przejmowanej, która to została rozwiązana bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego w dniu zarejestrowania połączenia spółek w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Inne komunikaty