Notowania

KANIA: strona spółki
15.01.2020, 15:46

KAN Uproszczony wniosek dłużnika o ogłoszenie upadłości

Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Pszczynie („Spółka”) informują, iż dnia 14 stycznia 2020 r. zarządca ustanowiony dla Spółki w przyspieszonym postępowaniu układowym – Mirosław Mozdżeń otrzymał zawiadomienie z Sądu Rejonowego Katowice – Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy o złożeniu przez Spółkę (reprezentowaną przez jej wiceprezesa) w dniu 16 grudnia 2019 r. w ww. sądzie uproszczonego wniosku o ogłoszenie upadłości Spółki. Ww. wniosek został połączony do wspólnego rozpoznania z uproszczonym wnioskiem zarządcy o ogłoszenie upadłości, o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 90/2019.

Inne komunikaty