Notowania

KANIA: strona spółki
15.01.2020, 15:51

KAN Rezygnacja Członka Zarządu Spółki

Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Pszczynie („Spółka”) informują, iż zarządca ustanowiony dla Spółki w przyspieszonym postępowaniu układowym – Mirosław Mozdżeń powziął wiadomość o tym, że dnia 17 grudnia 2019 r. wpłynęła do Spółki rezygnacja z funkcji Członka Zarządu (Wiceprezesa Zarządu) złożona przez Dominika Rąbę, w której oświadczył on, iż z dniem 2 grudnia 2019 r. składa rezygnację z funkcji Członka Zarządu (Wiceprezesa Zarządu) Spółki.

Inne komunikaty