Notowania

BRASTER: strona spółki
20.01.2020, 14:07

BRA Informacja o transakcji wykonanej przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze przekazana w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR.

Zarząd BRASTER S.A. (dalej: "Spółka", „Emitent”) informuje o otrzymaniu od Pana Dariusza Karolaka – Członka Rady Nadzorczej - zawiadomienia o transakcji nabycia akcji Spółki dokonanej w dniu 17 stycznia 2020 r.
Treść ww. zawiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu.

Załączniki

Inne komunikaty